PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Realizujemy stały nadzór nad urządzeniami i instalacjami w ramach zleceń i umów serwisowych.

alternative text


FILTRACJA PYŁÓW WYBUCHOWYCH.

alternative text


CENTRALNE ODKURZANIE PYŁÓW ŚCIERNYCH.

alternative text


INSTALACJA W OBIEKCIE O WYS. WYM. HIGIENNICZNYCH.

alternative text


GALERIA NAWĘGLANIA.

alternative text


FILTRACJA PYŁÓW DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ.

alternative text


INSTALACJA FILTRACJI PYŁÓW.

alternative text


FILTROWENTYLACJA typu Push-Pull PRO.

alternative text


FILTRACJA PYŁÓW CHEMICZNYCH.

alternative text


FILTRACJA PYŁÓW TWORZYW SZTUCZNYCH.

alternative text


FILTRACJA PYŁÓW SPAWALNICZYCH I SZLIFIERSKICH.

alternative text


INSTALACJA FILTRACJI PYŁÓW I KATALITYCZNEGO DOPALANIA GAZÓW.

alternative text


INSTALACJA FILTRACJI MGŁY OLEJOWEJ.